Fornøyelsesparker i Norge

Omreisende i fornøyelse og forargelse

Omreisende tivoli eller sirkus er kjære barndomsminner for veldig mange av oss. For andre, spesielt de som bor i nærheten av de designerte tomtene fornøyelsene skal foregå på, kan det være blandede følelser for disse omreisende underholderne. Med karuseller drevet av barnelatter, musikk og mangefarget lys, kan det være lett å forstå at de som ikke tar del, og skal opp på jobb tidlig dagen etter, ikke nødvendigvis er like fornøyd med de midlertidige naboene.

Barndomsminner og tenners gnissel

Med blinkende lys rett utenfor soveromsvinduet blir gode råd fort dyre, men en mörkleggningsgardin stenger uønsket lys ute, både diskolysene fra karusellene utenfor veggen og de litt for lyse sommernettene de ukene det skal jobbes morgenskift. Med omreisende tivoli og sirkus utenfor stuedøren, er det veldig greit å kunne velge selv om deltagelse er obligatorisk eller ikke. Med gardiner som stenger ute alt lys, kan det beste av to verdener nytes helt adskilt og ikke gå i veien for hverandre.

For barn og ungdom uten de samme bekymringene eller forpliktelsene tidlige morgener, kan slike omreisende fornøyelsesparker gi veldig gode minner som varer en livstid. Med gode venner er det nok av utfordringer og spennende opplevelser som deles og tas vare på sammen med venner, Lys og lyd er det aldri nok av om en står midt oppe i det, selv om det er en helt annen verden bak gardinene bare noen meter bortenfor.

Med endringer i fritidsaktiviteter og utviklingen av internett og alt det har bragt med seg av nye hobbyer og aktiviteter, så har de omreisende tivoliene og sirkusene fått vanskeligere vilkår. På 80- og 90-tallet var slike midlertidige underholdningsparker et vanlig syn i de varmere månedene, men det har endret seg de siste 20 årene. Bransjen er i krise, og ber nå regjeringen om hjelp for å overleve. Det er trist lesning for en som vokste opp i diverse karuseller i barneårene.

Nye tider for de omreisende

Det har de siste tiårene kommet veldig mange nye regler og reguleringer for de omreisende underholdningsaktørene. I takt med utviklingen i samfunnet generelt så har flere dyrehold blitt gjort umulig med juridiske grep, samt etiske og moralske prinsipper. Bruk av dyr som underholdning i manesjen har bortimot blitt borte, og for barn var det ofte «det store» ved sirkus. Det er ikke vanskelig å forsvare hvorfor dyr ikke skal holdes i fangenskap verdener vekk fra sine naturlige habitat, og veldig ofte i trange og traumatiserende kår, men magien som gjorde sirkusene så spesielle har blitt borte med dyrene.

Kostnader ved reiser, leie av tomter, reguleringer og strengere krav til sikkerhet, betaling av lønn og kompensasjon til de ansatte, er ikke begrep barn tenker så mye over. De er likevel alle med på å påvirke hvor morsomme de omreisende tivoliene er når de besøker byen. Ja, det er absolutt den rette veien å gå, men igjen så blir noe av spenningen og magien ved disse besøkene borte når reguleringer gjør at de får tivoliene som gjenstår blir mer og mer like hverandre.

Livsgrunnlaget for de omreisende i underholdning har blitt veldig mye tøffere de siste tiårene, men allikevel er det for mange unge, i alle aldre, et av årets høydepunkt når tivoliene eller sirkusene kommer til byen. La det fortsette i mange tiår til!

bard